Antimikrobiell resistens

La oss være ærlige: Vi har blitt altfor avhengige av antibiotika

Antibiotika har endret hvordan medisinske fagfolk arbeider og reddet millioner av liv. Men vi er nå på vei mot en post-antibiotika-epoke, hvor vanlige infeksjoner og mindre skader igjen kan være livstruende. For å hindre spredning av antimikrobielle resistente bakterier, er det nødvendig med en betydelig reduksjon av antibiotika i sårbehandling.1

Minst 30% av foreskrevet antibiotika i poliklinisk behandling er unødvendig2

Overforbruk av antibiotika har resultert i økt antimikrobiell resistens (AMR), som har ført til og forventes å føre til:

  • Anslagsvis dør 700 000 mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistens.3,4
  • Innen 2050 er antimikrobiell resistens antatt til å forårsake 10 millioner årlige dødsfall over hele verden.5

Hvorfor Sorbact®?

Basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner fjerner Sorbact® bakterier ved å irreversibelt binde dem til overflaten. Sorbact® reduserer den mikrobielle belastningen og tilrettelegger sårtilhelingen. Med denne virkningsmekanismen kan Sorbact® redusere bruken av antibiotika og bidra til behandling og forebygging av sårinfeksjoner.6

Sorbact® – et verktøy i kampen mot antimikrobiell resistens

Basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner, fjerner Sorbact® bakterier ved å binde dem til overflaten. Dette reduserer den mikrobielle belastningen og tilrettelegger sårtilhelingen. Med denne virkemåten kan Sorbact®-bandasjer bidra til mindre bruk av antibiotika, -og kan forebygge og behandle sårinfeksjon.7

Referanser

1.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link
2.Fleming-Dutra K, Hersh A, et al. 2016. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. JAMA. 315(17):1864-1873.link
3.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization.link
4.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization. Fact sheet.link
5.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link
6.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016.link
7.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.