Mikrobiell belastning i sår

Ta kontroll over mikroorganismene

Sårtilheling er en biologisk prosess som involverer en rekke nøyaktig programmerte faser. Høye mikrobielle nivåer vil svekke prosessen, noe som fører til økt risiko for sårinfeksjon og forsinket sårtilheling.

Sårbehandling – viktigheten av å ha kontroll

Når huden er skadet, får mikroorganismer som normalt finnes på hudoverflaten adgang til det underliggende vevet. En viktig del av effektiv sårtilheling er å optimere sårmiljøet. Den viktigste oppgaven er å ha kontroll over både fuktbalansen og den mikrobielle belastningen. Sårinfeksjonens forløp avhenger både av hvor effektivt pasientens immunforsvar er, og mikroorganismenes antall og virulens.1,2

Økt belastning fra mikroorganismer
– relatert til forsinket sårtilheling

Et sår kan være infisert lokalt, med forsinket tilheling som følge, selv om det bare finnes vage eller ingen tegn på infeksjon eller ingen i det hele tatt. Det er derfor viktig å redusere den mikrobielle belastningen og at infeksjoner behandles før kliniske tegn på infeksjon oppstår.

Forekomst av sopp i såret kan også påvirke sårtilheling

Klinisk erfaring og publiserte studier viser at forekomst av sopp i sår bidrar til forsinket sårtilheling.

I en undersøkelse av 915 kliniske prøver fra blandede kroniske sår var 208 (25 %) positive for sopparter.3 I en nylig publisert studie kommer det frem at 80 % av diabetiske fotsår som ikke vil heles inneholder sopp.4

*Trykksår, fotsår ved diabetes, operasjonssår som ikke vil tilhele og venøse bensår

Minst 30% av antibiotika foreskrevet i poliklinisk behandling er unødvendig5

Samtidig som antibiotika har reddet utallige liv over hele verden, har overforbruket i noen tilfeller ført til økt antimikrobiell resistens. Innen 2050 er antimikrobiell resistens antatt til å forårsake 10 millioner årlige dødsfall.5

Les mer

Referanser

1.Australian Wound Management Association Inc. 2011. Bacterial impact on wound healing: From contamination to infection. Australian Wound Management Association Inc. Version 1.5.
2.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds Int.link
3.Dowd SE, Delton Hanson J, et al. 2011. Survey of fungi and yeast in polymicrobial infections in chronic wounds. J Wound Care. 20(1):40-47.link
4.Kalan L, Loesche M, et al. 2016. Redefining the Chronic-Wound Microbiome: Fungal Communities Are Prevalent, Dynamic, and Associated with Delayed Healing. mBio. 7(5):e01058-16.link
5.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.