Utfordringen

Sår med ulike etiologier innebærer en utfordring for pasienten, helsepersonell og helsevesenet. Riktig behandling allerede fra begynnelsen kan være avgjørende sluttresultatet. Ny forskning må tas i betraktning både i i sårbehandling lokalt, så vel som i generelle sårpleiestrategier.

A nurse cleaning an infected wound on a leg
Mikrobiell belastning i sår

Ta kontroll over mikroorganismene

Sårtilheling er en biologisk prosess som består av en serie programmerte faser. Forhøyede nivåer av mikroorganismer hemmer prosessen, og fører til økt risiko for sårinfeksjoner og forsinket sårtilheling.

Les mer
A woman sitting on a bed with one leg as a faded illustrated silhouette
Kostnaden

Når såret allerede er infisert, er det for sent å forebygge

Mennesker som lider av kroniske sår eller komplikasjoner fra akutte sår, påvirkes på flere forskjellige måter. Smerte, angst og depresjon har blitt rapportert, i likhet med opplevde begrensninger på grunn av hyppige bandasjebytter. Plagsomme symptomer, f.eks. sårsekresjon og lukt, kan føre til isolering. I en del tilfeller er det også en økonomisk belastning for disse menneskene med tanke på reisekostnader, sykefravær og kostnader ved bandasje og kompresjonsbehandling.

Les mer
Antimikrobiell resistens

La oss være ærlige: Vi har blitt altfor avhengige av antibiotika

Antibiotika har endret hvordan medisinske fagfolk arbeider og reddet millioner av liv. Men vi er nå på vei mot en post-antibiotika-epoke, hvor vanlige infeksjoner og mindre skader igjen kan være livstruende. For å hindre spredning av antimikrobielle resistente bakterier, er det nødvendig med en betydelig reduksjon av antibiotika i sårbehandling.1

Les mer

Referanser

1.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.