Utfordringen

Sår med ulike etiologier innebærer en utfordring for pasienten, helsepersonell og helsevesenet. En korrekt behandling allerede fra begynnelsen kan innebære en avgjørende forskjell for resultatet, og nyere forskning må tas i betraktning i sårbehandling lokalt, så vel som i generelle sårpleiestrategier.

A nurse cleaning an infected wound on a leg
Mikrobiell belastning i sår

Ta kontroll over mikroorganismene

Sårtilheling er en biologisk prosess som består av en serie programmerte faser. Forhøyede mikroorganismenivåer prosessen og fører til økt risiko for sårinfeksjoner og forsinket sårtilheling.

Les mer
A woman sitting on a bed with one leg as a faded illustrated silhouette
Kostnaden

Når såret allerede er infisert, er det for sent å forebygge

Mennesker som lider av kroniske sår eller komplikasjoner fra akutte sår, påvirkes på flere forskjellige måter. Smerte, angst og depresjon har blitt rapportert, i likhet med opplevde begrensninger på grunn av hyppige bandasjebytter. Plagsomme symptomer, f.eks. sårsekresjon og lukt, kan føre til isolering. I en del tilfeller er det også en økonomisk belastning for disse menneskene med tanke på reisekostnader, sykefravær og kostnader ved bandasje og kompresjonsbehandling.

Les mer
Infant in hospital environment
Antibiotikaresistens

La oss være ærlige: Vi har blitt altfor avhengige av antibiotika

Antibiotika har endret hvordan medisinske fagfolk arbeider og reddet millioner av liv. Men vi er nå på vei mot en post-antibiotika-epoke, hvor vanlige infeksjoner og mindre skader igjen kan være livstruende. Anslagsvis dør 700 000 mennesker allerede hvert år på grunn av antibiotikaresistens.1, 2 I enkelte tilfeller står legene overfor et medisinsk dilemma der de ikke kan forordne en effektiv behandling. Det er nødvendig med en ny tilnærming for å håndtere infeksjoner og virkningene av dem.

Les mer

Referanser

1.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization.link
2.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization. Fact sheet.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.