POSTOPERATIVE SÅR

Sorbact® bandasje for postoperative sår

Postoperativ infeksjoner (SSI) er et stort helseoproblem over hele verden. Sårinfeksjoner er en vanlig postoperativ komplikasjon ved vaskulær-, obstetrik-, gyn-, buk-, thorax- og kardiovaskulær kirurgi. Det forlenger sykehusinnleggelsen og bidrar til signifikant høyere sykelighet -og dødlighet.1,2

LES MER OM SORBACT® ETTER KEISERSNITT

Ikke glem det siste trinnet

Flere tiltak er tatt for å forebygge kirurgiske infeksjoner både før, under og etter operasjonen, f.eks. preoperativ huddesinfeksjon, doble par hansker og effektiv ventilasjon. En viktig faktor som dessverre ofte blir savnet i den overordnede strategien er å redusere den mikrobielle belastningen ved snittet og viktigheten av å bruke en egnet bandasje for å forebygge og behandle. Dette står i de siste internasjonale retningslinjene (scroll nedover).

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE I STORBRITANNIEN

Sorbact® rekommenderes av NICE3

NICE medisinteknisk veiledningsdokument mtg55 antyder at Leukomed® Sorbact®:

  • Reduserer SSI ved keisersnitt
  • Kan redusere bruken av antibiotika
  • Kan redusere og forebygge reinnleggelser pga. sårkomplikasjoner
  • Kan spare NHS med opptil 5,3 millioner pund per år
  • Forventer reduserte kostnader

Les mer

Leukomed® er et registrert varemerke som tilhører BSN Medical GmbH

EWMA-DOKUMENT

Sorbact® for forebygging og håndtering av SSI innen helsevesenet

I dette dokumentet med retningslinjer rekommenderes Sorbact® for alle helseinstitusjoner.4 Den kan brukes til å forebygge infeksjoner så vel som til behandling av infiserte kirurgiske sår.

Se tabell 9 – Wound dressings for the management of surgical wounds (side 33).

Les mer
Video preview with an illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® minsker risikoen for infeksjon i sår

Sorbact® er et bakterie- og soppbindende bandasje som forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere mengden mikroorganismer. Bakteriene bindes irreversibelt og fester seg naturlig til den unike Sorbact®-overflaten. Sikker og effektiv fjerning av bakterier reduserer den mikrobielle belastningen i sår som støtter naturlig sårtilheling.

Siden Sorbact® bandasje ikke avgir noen aktive stoffer til såret7, kan den brukes allerede fra starten av til alle pasienter, på kort sikt eller for langtidsbehandling av allerede infiserte sår.

Hand holding a smartphone showing Sorbact value calculator

Beregn den potensielle verdien ved å forebygge postoprative sårinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner har blitt et stort folkhelseproblem ettersom de bidrar til omfattende syklighet, dødlighet og økonomiske kostnader. En postoperativ sårinfeksjon antas å forlenge pasientens sykehusinnleggelse med cirka 3–21 dager. Dette fører til ekstra behandlingskostnader på mellom 900 € og 7 300 €4, avhengig av hvilken prosedyre og omfanget av infeksjonen.2, 8

Start kalkulatoren
færre postoperative sårinfeksjoner flere postoperative sårinfeksjoner kostnadsøkning for postoperative sårinfeksjoner kostnadsbesparelser for postoperative sårinfeksjon

Beregn kostnaden for postoperative sårinfeksjoner

Antall inngrep pr. periode

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Potensiell insidens av postoperative sårinfeksjoner

Velg en lavere verdi enn nåværende insidens

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Kostnaden for bandasjer (for å beskytte og forebygge infeksjon) er ikke tatt med i beregningen. Dette representerer ofte kun en liten del av totalkostnaden.

Nåværende
Potensielle

antall postoperative sårinfeksjoner

færre postoperative sårinfeksjoner

Nåværende
Potensielle

totale kostnad

kostnadsbesparelser for postoperative sårinfeksjon

Legg til antall inngrep pr. periode

En periode anses ofte som ett år når det gjelder sykehus, regioner eller land.

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Incidensen (prosentandelen av nye postoperative sårinfeksjoner innen en tidsperiode) etter et keisersnitt varierer mellon 3 % og 15 %1, der motsvarende andel er 10-15% etter vaskulær kirurgi, med en økning på opptil 30% i studier hvor postoperative sårinfeksjoner overvåkes spesifikt.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potensiell insidens av postoperative sårinfeksjoner

Den potensielle insidensen er den forventend incidensen etter at det er innført en endring som påvirker den nåværende insidensen.

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Den gjennomsnittlige kostnaden for behandling av en postoperativ sårinfeksjon er ca 4 400 €, beregnet i henhold til 2017 priser.1,2 Den hovedsaklige kostnadsfaktoren er utvidet sykehusopphold. Tilleggskostnader som kan skyldes postoprative sårinfeksjone kan variere fra 900 €–7 300 € avhengig av hvilken prosedyre, hva slags inngrep og omfanget av infeksjonen.3

Den totale kostnaden for postoperative sårinfeksjoner = antall postoperative sårinfeksjoner multiplisert med den gjennomsnittlige kostnaden for en postoperativ sårinfeksjon


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Evidens på Sorbact® i postoperative sår

Sorbact har vist seg å kunne forebygge og behandle sårinfeksjon i mer enn 40 kliniske studier og publikasjoner som omfatter over 7 000 pasienter, og den har blitt brukt i klinisk praksis med gode resultater i mer enn 30 år. I dag er Sorbact® til hjelp for pasienter i over 65 land rundt om i verden, og vi fortsetter dette viktige arbeidet ved å samle inn kliniske data.

KOHORTSTUDIE

Sorbact® reduserer forekomsten av SSI ved karkirurgi

En komparativ studie for å vurdere effekten av Sorbact® på forekomsten av SSI ved karkirurgi. 200 pasienter gjennomgikk karkirurgi. Frekvens av SSI dag 5-7:10% (Kontroll) vs 1% (Sorbact®) p=<0.01. Frekvens av SSI dag 30:19% (Kontroll) vs 10% (Sorbact®) p=0.11.

Bua N, Smith GE, et al. 2017. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 44:387-392. https://doi.org/10.1016/j.avsg.2017.03.198

PUBLISERT STUDIE

Sorbact® forebygger sårinfektioner

En randomisert kontrollert studie blant 543 pasienter som gjennomgikk elektivt eller akutt keisersnitt, ble Sorbact® Surgical Dressing sammenlignet med standard kirurgisk bandasje (1,8 % vs. 5,2 %) p = 0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Les mer om Sorbact® etter keisersnitt

Referanser

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
4.Stryja J, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Surgical site infection: preventing and managing surgical site infection across health care sectors. J Wound Care. 29(Sup2b):1-72.  link
5.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
6.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
7.Data on file. ABIGO Medical.
8.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.