Postoperative sår

Forebygge og behandle sårinfeksjoner ved kirurgiske inngrep

Postoperative infeksjoner (SSI) er et stort helseproblem over hele verden. Sårinfeksjoner er en vanlig postoperative komplikasjon ved vaskulær-, obstetrik-, gyn-, buk-, thorax- og kardiovaskulær kirurgi. Det forlenger sykehusinnleggelsen og bidrar til signifikant høyere sykelighet -og dødlighet.1,2

Healthcare staff in a hospital environment performing a surgery

Ikke glem det siste trinnet

Flere tiltak gjøres for å forebygge kirurgiske infeksjoner både før, under og etter oprerasjoner. F.eks. preopoperativ huddesinfeksjon, doble par hansker og effektiv ventilasjon. En viktig faktor som dessverre ofte blir glemt i den overordnende strategien, er å redusere den mikrobielle belastningen i operasjons snittet bytte ut til belastingen i operasjonssnittet og nærliggende hud ved å bruke en egnet bandasje som kan forebygge og behandle sårinfeksjon. Dette er beskrevet i de siste internasjonale retningslinjene (se nedenfor).

INTERNASJONALE RETNINGSLINJER

Forebygging og håndtering av SSI innen helsevesenet

I dette dokumentet med retningslinjer rekommenderes Sorbact® for alle helseinstitusjoner. Den kan brukes til å forebygge infeksjoner så vel som til behandling av infiserte kirurgiske sår.

Se tabell 9 – Wound dressings for the management of surgical wounds (side 33).

Les artikkelen
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® minsker risikoen for infeksjon i sår

Sorbact® mikrobielt bindende bandasje forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere mengden mikroorganismer. Mikroorganismer bindes til bandasjens overflate og fjernes fra såret når bandasjen byttes. Sorbact® tilrettelegger for sårtilheling ved å redusere mengden mikroorganismer uten å avgi noen aktive stoffer til såret.

Siden Sorbact® bandasje ikke avgir noen aktive stoffer til såret, kan den med fordel brukes fra start ved sårtilheling til alle pasienter for å forebygge infeksjon.

Hands holding a tablet showing Sorbact value calculator

Beregn potensielle besparelser med Sorbact®

Basert på en randomisert kontrollert studie har vi laget en kalkolator som lar deg estimere verdien av å forebygge postoprative sårinfeksjoner (SSI) ved keisersnitt. Les mer om studien her

Ansvarsfraskrivelse: Denne verdikalkulatoren er kun ment som illustrasjon. Eventuelle besparelser vil variere avhengig av sykehuspraksis, interne prosedyrer, type pasienter og kvaliteten på tiltakene som gjøres lokalt.

Start kalkulatoren

Beregn potensielle besparinger med Sorbact®

Antall keisersnitt pr. periode

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Bruk av Sorbact®

2.5%

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Kostnaden for bandasjer (for å beskytte og forebygge infeksjon) er ikke tatt med i beregningen. Dette representerer ofte kun en liten del av totalkostnaden.

Standard bandasje
Sorbact®

antall postoperative sårinfeksjoner

færre postoperative sårinfeksjoner

En beregnet risikoreduksjon for postoperative sårinfeksjoner på 65% forventes ved bruk av Sorbact®

Standard bandasje
Sorbact®

totale kostnad

kostnadsbesparelser for postoperative sårinfeksjoner

En beregnet risikoreduksjon for postoperative sårinfeksjoner på 65% forventes ved bruk av Sorbact®

Antall keisersnitt pr. periode

Antall keisersnitt. En periode blir ofte referert til som et år ved sykehus, region eller et land.

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Incidensen (prosentandelen av nye postoperative sårinfeksjoner innen en tidsperiode) etter et keisersnitt varierer mellon 3 % og 15 %1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Den gjennomsnittlige kostnaden for behandling av en postoperativ sårinfeksjon er ca 4 400 €, beregnet i henhold til 2017 priser.1,2 Den hovedsaklige kostnadsfaktoren er utvidet sykehusopphold. Tilleggskostnader som kan skyldes postoprative sårinfeksjone kan variere fra 900 €–7 300 € avhengig av hvilken prosedyre, hva slags inngrep og omfanget av infeksjonen.3

Den totale kostnaden for postoperative sårinfeksjoner = antall postoperative sårinfeksjoner multiplisert med den gjennomsnittlige kostnaden for en postoperativ sårinfeksjon


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Hva blir effekten av SSI etter et keisersnitt?
Sitater fra et kvalitetsforbedringsprogram for keisersnitt3

It just made me really worried and stressed. I struggled to breastfeed anyway and gave up while recovering from infection.

Woman F

I had a two-year-old and a newborn to look after so relied heavily on family to help me, due to pain and appointments. I was put on two types of antibiotics following my C-section, but had developed an infection anyway.

Woman A

As a result, my husband had to take extra unpaid leave from work which affected us financially.

Woman E

Hand holding a smartphone showing Sorbact value calculator

Beregn den potensielle verdien ved å forebygge postoprative sårinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner har blitt et stort folkhelseproblem ettersom de bidrar til omfattende syklighet, dødlighet og økonomiske kostnader. En postoperativ sårinfeksjon antas å forlenge pasientens sykehusinnleggelse med cirka 3–21 dager. Dette fører til ekstra behandlingskostnader på mellom 900 € og 7 300 €4, avhengig av hvilken prosedyre og omfanget av infeksjonen.2,4

Start kalkulatoren
færre postoperative sårinfeksjoner flere postoperative sårinfeksjoner kostnadsøkning for postoperative sårinfeksjoner kostnadsbesparelser for postoperative sårinfeksjon

Beregn kostnaden for postoperative sårinfeksjoner

Antall inngrep pr. periode

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Potensiell insidens av postoperative sårinfeksjoner

Velg en lavere verdi enn nåværende insidens

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Kostnaden for bandasjer (for å beskytte og forebygge infeksjon) er ikke tatt med i beregningen. Dette representerer ofte kun en liten del av totalkostnaden.

Nåværende
Potensielle

antall postoperative sårinfeksjoner

færre postoperative sårinfeksjoner

Nåværende
Potensielle

totale kostnad

kostnadsbesparelser for postoperative sårinfeksjon

Legg til antall inngrep pr. periode

En periode anses ofte som ett år når det gjelder sykehus, regioner eller land.

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Incidensen (prosentandelen av nye postoperative sårinfeksjoner innen en tidsperiode) etter et keisersnitt varierer mellon 3 % og 15 %1, der motsvarende andel er 10-15% etter vaskulær kirurgi, med en økning på opptil 30% i studier hvor postoperative sårinfeksjoner overvåkes spesifikt.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potensiell insidens av postoperative sårinfeksjoner

Den potensielle insidensen er den forventend incidensen etter at det er innført en endring som påvirker den nåværende insidensen.

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Den gjennomsnittlige kostnaden for behandling av en postoperativ sårinfeksjon er ca 4 400 €, beregnet i henhold til 2017 priser.1,2 Den hovedsaklige kostnadsfaktoren er utvidet sykehusopphold. Tilleggskostnader som kan skyldes postoprative sårinfeksjone kan variere fra 900 €–7 300 € avhengig av hvilken prosedyre, hva slags inngrep og omfanget av infeksjonen.3

Den totale kostnaden for postoperative sårinfeksjoner = antall postoperative sårinfeksjoner multiplisert med den gjennomsnittlige kostnaden for en postoperativ sårinfeksjon


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Dokumentert å kunne forebygge og behandle sårinfeksjon

Sorbact®-bandasjens egenskaper er dokumentert gjennom mer enn 40 kliniske studier og i publikasjoner som omfatter over 7 000 pasienter, og den har blitt brukt i klinisk praksis med gode resultater i mer enn 30 år. I dag er Sorbact® til hjelp for pasienter i over 65 land rundt om i verden, og vi fortsetter dette viktige arbeidet ved å samle inn kliniske data.

Publisert studie

Sorbact® forebygger sårinfeksjoner

I en randomisert kontrollert studie med 543 pasienter som gjennomgikk planlagt eller akutt keisersnitt, ble Sorbact® Surgical Dressing sammenlignet med standard kirurgisk bandasje. Resultatet viste en signifikant reduksjon med Sorbact® Surgical Dressing (1,8 % vs. 5,2 %) p = 0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Les sammendraget av studien
Pilotstudie

Sorbact® reduserer behovet for antibiotika

En randomisert kontrollert pilotstudie av 142 kvinner som har gjennomgått keisersnitt. Krav til systemisk antibiotika: 7 % (kontrollgruppe) vs. 0 % (Sorbact®) p = 0,03. Frekvensen av SSI: 9,8 % (kontrollgruppe) vs. 2,8 % (Sorbact®) p = 0,08.

Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016. Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study. Arch Med Sci. 12(5):1036–1042. doi.org/10.5114/aoms.2015.47654

Les sammendraget av studien

Mer information om Sorbact® ved postoperative sår

En randomisert kontrollert pilotstudie for å forebygge SSI ved primært suturerte kirurgiske sår.

Totty JP, Hitchman LH, et al. 2019. A pilot feasibility randomised clinical trial comparing dialkylcarbamoylchloride-coated dressings versus standard care for the primary prevention of surgical site infection. Int Wound J. 16(4):1-8.

Les studie

En komperativ studie for å evaluere effekten av Sorbact® med fokus på insidensen av SSI ved karkirurgi.

Bua N, Smith GE, et al. 2017. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 44:387-392.

Les studie

Referanser

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.link
4.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.