Kraftfull, men skånsom

Sorbact® mot sårinfeksjoner

Hvorfor Sorbact®?

Basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner fjerner Sorbact® bakterier på en trygg måte, for å forebygge og behandle infeksjon uten å frigjøre aktive stoffer i såret. Gjør et bra valg for dine pasienter

Utfodringen

Sår med ulike etiologier innebærer en utfordring for pasienten, helsepersonell og helsevesenet. En korrekt behandling allerede fra begynnelsen kan innebære en avgjørende forskjell for resultatet.

Les mer

Hvorfor Sorbact®?

Når man dreper bakterier, frigjøres endotoksiner fra døde celler og cellepartikler blir igjen i såret. I motsetning til antimikrobielle bandasjer som aktivt dreper bakterier, fjerner Sorbact® bakterier ved at de irreversibelt bindes til overflaten, slik at bakteriebelastningen reduseres og sårtilhelingen bedres.

Les mer
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface
Bruksområde

Sorbact® for alle typer sår – i alle stadier – helt fra starten

Evidens

Har vist seg å kunne forebygge og behandle sårinfeksjon

Sorbact®-bandasjens egenskaper er dokumentert gjennom mer enn 40 kliniske studier og i publikasjoner som omfatter over 7 000 pasienter, og den har blitt brukt i klinisk praksis med gode resultater i mer enn 30 år. I dag er Sorbact® til hjelp for pasienter i over 65 land rundt om i verden, og vi fortsetter dette viktige arbeidet ved å samle inn kliniske data.

Les mer
Om ABIGO

ABIGO Medical

ABIGO Medical er et svensk selskap innen medisinteknikk med fokus på å forbedre folks helse og velvære.

Les mer

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.