Sorbact® støtter Antimicrobial Stewardship

Sorbact® – et verktøy i kampen mot antimikrobiell resistens

Hele verden har blitt oppmerksom på utfordringen vi står overfor med antimikrobiell resistens (AMR).
Uten effektivt verktøy for å forebygge og behandle infeksjoner vil antallet personer som mislykkes med behandlingen øke. Antimicrobial Stewardship (AMS) er en organisert måte å jobbe på for å minske frekvensen av antimikrobiell resistens. Sorbact®-bandasjer kan utgjøre en verdifull del av din AMS-strategi.

Bruk av Sorbact® som en metode for å forebygge og behandle infeksjon i akutte og kroniske sår støtter AMS1

Denne oversiktsartikkelen presenterer dokumentasjon som støtter bruk av bandasjer som har fysisk effekt, og som en alternativ måte å forebygge og/eller behandle sårinfeksjoner på. Disse bandasjene bidrar ikke til resistensutvikling og støtter dermed det strategiske arbeidet.1

Les mer
Sorbact technology logo and Sorbact surface background

Sorbact® reduserer den mikrobielle belastningen uten antimikrobielle stoffer

Basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner, fjerner Sorbact® bakterier ved å binde dem til overflaten. Dette reduserer den mikrobielle belastningen og tilrettelegger sårtilhelingen.

Med denne virkemåten kan Sorbact®-bandasjer bidra til mindre bruk av antibiotika, -og kan forebygge og behandle sårinfeksjon.6 Binding av mikroorganismer forventes ikke å medføre bakterie- og soppresistens.

 

Ler mer om Sorbact® Technology

Sorbact® er effektiv mot WHOs fem største patogener

In vitro-tester har vist at Sorbact® DACC™-impregnerte sårbandasje hemmet veksten av alle WHO-patogenene som ble testet3:

  • Acinetobacter baumannii
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Enterobacteriaceae (ESBL)
  • Enterococcus faecium (VRE)
  • Staphylococcus aureus (MRSA)
Les mer

EWMA støtter AMS

Det overordnede målet med initiativet til AMS- er å redusere uhensiktsmessig bruk av antibiotika ved å fremme, tilrettelegge og undervise om alternativer til antibiotika i sårbehandlingen i ulike helseinstitusjoner.

European Wound Management Association (EWMA) støtter AMS ved å gi praktiske anbefalinger for å optimalisere antimikrobiell terapi for behandling av sårinfeksjon. Dokumentasjonen på Sorbact® er på linje med disse anbefalingene og støtter AMS i sårbehandling.1

Besøk EWMA-projektet

Referanser

1.Rippon MG, Rogers AA, et al. 2021. Antimicrobial stewardship strategies in wound care: evidence to support the use of dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated wound dressings. J Wound Care. 30(4):284–296.link
2.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link
3.Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. EWMA 2020. EP006.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.