Kostnaden

Når såret allerede er infisert, er det for sent å forebygge

Mennesker som lider av kroniske sår eller komplikasjoner fra akutte sår, påvirkes på flere forskjellige måter. Smerte, angst og depresjon har blitt rapportert, i likhet med opplevde begrensninger på grunn av hyppige bandasjebytter. Plagsomme symptomer, f.eks. sårsekresjon og lukt, kan føre til isolering. I en del tilfeller er det også en økonomisk belastning for disse menneskene med tanke på reisekostnader, sykefravær og kostnader ved bandasje og kompresjonsbehandling.

De menneskelige og økonomiske kostnadene for postoperative sårinfeksjoner

Postoperative infeksjoner (SSI) er et stort helseproblem over hele verden. Sårinfeksjoner er en vanlig postoperativ komplikasjon ved f.eks. vaskulær-, obstetrikk-, gyn-, buk-, thorax- og kardiovaskulær kirurgi. Det forlenger sykehusinnleggelsen og bidrar signifikant til økt sykelighet og dødlighet.1,2

Postoperative sårinfeksjoner som knyttes til den voksende antibiotikaresistensen, har også blitt en utfordring for helsevesenet i hele verden.

  • Postoperative infeksjoner er den nest vanligste sykehusinfeksjon som krever behandling på sykehus.3
  • En postoperativ infeksjon antas å forlenge pasientens sykehusinnleggelse med ca 3–21 dager. Dette leder til ytterligere behandlingskostnader på mellom 900 € og 7300 €4 avhengig av typen inngrep og infeksjonens omfang.2,4
Beregen kostnaden

De menneskelige og økonomiske kostnadene for kroniske sår

De fleste kroniske sår er forbundet med ischemi, diabetes mellitus, venøs insuffsiens eller trykk. Dette utgjør et helseproblem med inngripende konsekvenser i livskvalitet hos pasientene. Det leder også til store kostnader både for helsevesenet og samfunnet.

Kroniske sår står for ca 2-4 % av helsebudsjettet.5 Kostnader relatert til behandling, f.eks. til bandasjer, -utgjør kun en liten del av totalkostnaden. Behandlingskostnadene øker vesentlig med sårets alvorlighetsgrad. Dette påvirkes ofte av sårkomplikasjoner (f.eks. lokal eller systemisk infeksjon). Infeksjoner forsinker  sårtilhelingen og kan lede til sykehusinnleggelse.

*Diabetic Foot online

Les mer

Referanser

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.Joint Commission Center for Transforming Healthcare. 2020. Surgical Site infections. Joint Commission Center for Transforming Healthcare.link
4.Leaper DJ, van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection - a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247–273.link
5.Posnett J, Gottrup F, et al. 2009. The resource impact of wounds on healthcare providers in Europe. J Wound Care. 18(4):154-161.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.