Sårbehandling

Forebygge og behandle sårinfeksjoner

Mennesker som lider av kroniske sår eller komplikasjoner fra akutte sår, påvirkes på flere forskjellige måter. Smerte, angst og depresjon har blitt rapportert, i likhet med opplevde begrensninger på grunn av hyppig bandasjebytte. Plagsomme symptomer, f.eks. sårsekresjon og lukt, kan føre til isolering. I en del tilfeller er det også en økonomisk belastning for disse menneskene med tanke på reisekostnader, sykefravær og kostnader ved bandasje og kompresjonsbehandling.

Forbedre pasientens livskvalitet

De fleste kroniske sår er forbundet med ischemi, diabetes mellitus, venøs insuffsiens eller trykk. Dette utgjør et helseproblem med nedsettende  konsekvenser i livskvalitet hos pasientene

INTERNASJONAL KONSENSUSDOKUMENT

Identifying and treating foot ulcers in patients with diabetes: saving feet, legs and lives

I dette konsensusdokument rekommenderes Sorbact® både til å forebygge og behandle infeksjon, og redusere den mikrobielle belastningen i diabetiske fotsår (DFU) og trykksår ​​(PU). Fordelene med Sorbact® inkluderer ”fravær av bakteriell resistens, dens evne til å binde antibiotikaresistente bakterier, den lave risikoen for allergi og mangel på cytotoksisitet».

Se tabeller 5, 6 och 7 – For wound dressings to consider for standard PU care, DFU care and as potential therapies if not part of local standard (sidorna 32, 33 och 40).

Les artikkelen

La oss være ærlige: Vi har blitt altfor avhengige av antibiotika

Antibiotika har endret hvordan medisinske fagfolk arbeider og reddet millioner av liv. Men vi er nå på vei mot en post-antibiotika-epoke, hvor vanlige infeksjoner og mindre skader igjen kan være livstruende.

Les mer

På tide å revurdere behandlingen av sårinfeksjoner

Et sår kan være infisert lokalt, med forsinket tilheling som følge, selv om det bare finnes vage,- eller ingen tegn på infeksjon. Derfor er det viktig å behandle sårene allerede før det finnes tydelige tegn på at en infeksjon har oppstått.

Reduser kostnadene for vanskelige sår

Kroniske sår står for ca 2–4 % av helsebudsjettet.1 Kostnader relatert til behandling, f.eks. til bandasjer, -utgjør kun en liten del av totalkostnaden.

Les mer
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® reduserer trygt bakteriebelastning i sår

Sikker og effektiv fjerning av bakterier reduserer bakteriebelastningen i sår og letter tilhelingsprosessen. Det er også påvist at Sorbact® har høy cellekompatibilitet og at vitaliteten ikke reduseres hos keratinocytter og fibroblaster. Dessuten er det kun svak celle-vedheft til bandasjeoverflaten hvilket øker sikkerheten mot vev.

I motsetning til enkelte antimikrobielle midler som dreper mikrober, vil virkningsmekanismen til Sorbact® mest sannsynlig ikke føre til bakterie- eller soppresistens, og bandasjen kan derfor brukes over lengre tid.

Forbedrer sårtilheling2

Reduserer sårstørrelsen3, 4

Sikker og brukervennlig3

Behagelig for pasienten5

Bidrar til å redusere smerte ved bruk3

Bidrar til å redusere lukt fra sårstedet6

Dokumentert å kunne forebygge og behandle sårinfeksjon

Sorbact®-bandasjens egenskaper er dokumentert gjennom mer enn 40 kliniske studier og i publikasjoner som omfatter over 7 000 pasienter, og den har blitt brukt i klinisk praksis med gode resultater i mer enn 30 år. I dag er Sorbact® til hjelp for pasienter i over 65 land rundt om i verden, og vi fortsetter dette viktige arbeidet ved å samle inn kliniske data.

Publisert studie

Sorbact® utkonkurrerer sølv når det gjelder å redusere bakteriebelastning

En pilot-RCT sammenlignet Sorbact® med en sølvbandasje ved kronisk infiserte eller koloniserte venøse leggsår. Resultatene viste en signifikant reduksjon i bakteriebelastning på dag fire av behandlingen.

Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. Journal of Wound Care. 24(3):121-127. doi.org/10.12968/jowc.2015.24.3.121

Les sammendraget av studien
Publiserad studie

Sorbact® behandler effektivt kroniske sårinfeksjoner

En europeisk multisenterstudie som involverte 116 pasienter med sårinfeksjon, eller høy risiko for  sårinfeksjon viste at 72% av pasientenes sår ble bedre og 21% helbredet – totalt ble 93% av sårene bedre eller helbredet ved bruk av Sorbact®.

Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 4(2):10-18. https://www.wounds-uk.com/journals/issue/14/article-details/an-investigation-of-cutimed-sorbact-as-an-antimicrobial-alternative-in-wound-management

Les sammendraget av studien
Leg ulcer on a leg from a 89-year-old man suffering from hypertension.
Case

Leggsår

En 89 år gammel mann som lider av hypertensjon og har hatt leggsår i lang tid.

Les om case

Referanser

1.Posnett J, Gottrup F, et al. 2009. The resource impact of wounds on healthcare providers in Europe. J Wound Care. 18(4):154-161.link
2.Romain B, Mielcarek M, et al. 2020. Dialkylcarbamoyl chloride-coated versus alginate dressings after pilonidal sinus excision: a randomized clinical trial (SORKYSA study). BJS Open. 4(2):225-231.link
3.Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 4(2):10-18.link
4.Bateman S. 2015. Evidence is building to support using a DACC-coated antimicrobial wound contact layer with NPWT. Wounds UK. 11(1):82-86.link
5.Haycocks S, Chadwick P. 2011. Use of DACC-coated dressings in diabetic foot ulcers: A case series. Diabetic Foot J. 14:133-137.link
6.Hampton S. 2007. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. Wounds UK. 3(4):113-119.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.