Fordeler med Sorbact®

Effektiv sårtilheling

Sikker og effektiv fjerning av bakterier reduserer bakteriebelastningen i sår og fremmer tilhelingsprosessen. Det er også påvist at Sorbact® har høy cellekompatibilitet og at vitaliteten ikke reduseres hos keratinocytter og fibroblaster. Dessuten er det kun svak celle-vedheft til bandasjeoverflaten hvilket øker sikkerheten mot vev.

Ingen kontraindikasjoner og liten fare for allergier

Reduserer bakteriebelastningen i sår 1, 2

Virker umiddelbart3

Ingen risiko for utvikling av bakteriell resistens eller soppresisten

Ingen virkemidler frigjøres i såret4

Egnet for langvarig behandling

Aktiverer ikke bakteriell frigjøring av endotoksiner5

Binder både vanlige mikroorganismer som finnes i såret, og multiresistente bakterier

Vanlige mikroorganismer i sår, f.eks. Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa og Candida albicans, bindes til den unike Sorbact®-overflaten.* Sorbact® binder også MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus)6, VRE (Vancomycin-resistant Enterococcus) -og er i tillegg effektiv mot sopp.

*In vitro data

Ingen kjent antimikrobiell resistens

I motsetning til enkelte antimikrobielle midler som dreper mikrober, vil virkningsmekanismen til Sorbact® mest sannsynlig ikke føre til bakterie- eller soppresistens, og bandasjen kan derfor brukes over lengre tid.

Tilrettelegger for sårtilheling

Forhøyede nivåer av mikroorganismer fører til infeksjonsrisiko og forsinket sårtilheling. Sorbact® reduserer mengden mikroorganismer på en sikker måte og forbedrer dermed forutsetningene for sårtilheling.

Sorbact® kan brukes til å forebygge og behandle sårinfeksjoner, og ved behov brukes sammen med systemisk antibiotikabehandling.

Referanser

1.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529link
2.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
3.Data on file, a. ABIGO Medical
4.Data on file, b. ABIGO Medical
5.Budi Susilo Y and Husmark J. DACC coated wound dressing and endotoxin: Investigation on binding ability and effect on endotoxin release from gram-negative bacteria. EWMA 2019. 2019;EP167.
6.Ronner AC, Curtin J, et al. 2014. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care. 23(10):484, 486-488. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.