Soppinfeksjon i hudfolder

Behandler soppinfeksjon i hudfolder

Under visse omstendigheter kan soppinfeksjoner (intertrigo) utvikle seg på fuktige områder av huden, f.eks. i hudfolder på magen, under brystene og mellom fingre og tær. Symptomer på soppinfeksjon er blant annet kraftig rødhet, flassing, kløe og blemmer.1 Iblant kan det også oppstå vond lukt i det infiserte området.

Risikofaktorer som kan føre til utvikling av soppinfeksjon  (intertrigo) i hudfolder, er blant annet antibiotikabehandling, fedme, tilstander med nedsatt immunforsvar, varme og fuktige miljøer.

Apply sorbact ribbon gauze to illustrated wounds

Sorbact® –den enkle måten å behandle soppinfeksjon i hudfolder

Den vanligste behandlingsstrategien ved soppinfeksjon i hudfolder er topisk påføring av soppdrepende kremer og salver. Disse etterlater seg klebrige rester på huden som kan forårsake irritasjon, og de kan også ha andre bivirkninger og medføre risiko for resistensutvikling. Sorbact® Ribbon Gauze er en enkel løsning for å behandle soppinfeksjon (intertrigo) i hudfolder. Ingen kremer eller salver er nødvendig.

Klinisk evidens

Over 30 års klinisk erfaring har vist at Sorbact® Ribbon Gauze er effektivt, veltolerert og brukervennlig ved behandling av soppinfeksjon (intertrigo) i hudfolder.2,3

Markedsundersøkelse

Sorbact® er et bra alternativ til soppdrepende kremer og salver

I en klinisk markedsundersøkelse deltok helsepersonell fra 24 helseavdelinger. Brukerne opplevde at Sorbact® Ribbon Gauze hadde god effekt, var enkel å bruke og var et godt alternativ til antimykotiske kremer og salver.3

Publisert studie

Sorbact® behandler soppinfeksjoner mellom tærne på diabetiske føtter

I en publisert studie opplevde 75 % av diabetespasienter med interdigital soppinfeksjon tilheling eller bedring innen 10 dager. Det ble ikke registrert noen bivirkninger.2

N=20

Les studie
Sorbact Surgical Dressing applied on a patient with fungal infection in skin fold
Case report

Soppinfeksjon hos en pasient med diabetes

En 81 år gammel mann med intertriginøs soppinfeksjon som omfatter rumpesprekken, scrotum og innsiden av lårene, etter en tarminfeksjon behandlet med vancomycin. Hyppig løs avføring kompliserte behndlingen av infeksjonen, og et forsøk med å behandle med soppdrepende krem i to uker, var ikke tilstrekkelig for å kurere denne infeksjonen. Forverring og nedbryting av huden medførte betydelig ubehag for pasienten, og det var behov for en annen behandlingsmetode.4

Les poster

Sorbact® Ribbon Gauze

Sorbact® Ribbon Gauze er en enkel løsning for å behandle soppinfeksjon (intertrigo) i hudfolder. Ingen kremer eller salver er nødvendig.

Sorbact® Ribbon Gauze behandler soppinfeksjon (intertrigo) i hudfolder ved å redusere bakteriebelastningen. Det er ikke påvist bakterie- eller soppresistens ved bruk av Sorbact®.

Ettersom det ikke frigjøres noen aktive stoffer i huden, kan Sorbact® Ribbon Gauze trygt brukes på nyfødte5 og gravide kvinner.

Les mer om Sorbact® Ribbon Gauze

Referanser

1.Martinez-Rossi NM, Peres NT, et al. 2008. Antifungal resistance mechanisms in dermatophytes. Mycopathologia. 166(5-6):369-383. link
2.Johansson A, Ljungh Å, et al. 2009. Open study on the topical treatment of interdigital fungal infections in diabetic patients. J Wound Care. 18(11):470, 472-473. link
3.Data on file. ABIGO Medical.
4.Utzon Schott C. 2013. Management of a fungal infection using a bacteria and fungi binding dressing. Glostrup Hospital, Denmark.
5.Data on file. ABIGO Medical.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.