Antibiotikaresistens

La oss være ærlige: Vi har blitt altfor avhengige av antibiotika

Antibiotika har endret hvordan medisinske fagfolk arbeider og reddet millioner av liv. Men vi er nå på vei mot en post-antibiotika-epoke, hvor vanlige infeksjoner og mindre skader igjen kan være livstruende. Anslagsvis dør 700 000 mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistens, noe som blir sett på som en av de største helsetruslene globalt.1, 2 I enkelte tilfeller står legene overfor et medisinsk dilemma der de ikke kan forordne en effektiv behandling. Det er nødvendig med en ny tilnærming for å håndtere infeksjoner og virkningene av dem.

Minst 30% av antibiotika foreskrevet i poliklinisk behandling er unødvendig3

Samtidig som antibiotika har reddet utallige liv over hele verden, har overforbruket i noen tilfeller ført til økt antimikrobiell resistens. Innen 2050 er antimikrobiell resistens antatt til å forårsake 10 millioner årlige dødsfall.3 For å forhindre spredning av antimikrobielle resistente bakterier, er det nødvendig med en betydelig reduksjon av antibiotika i sårbehandling.4 For å oppnå effektivitet mot antimikrobiell resistens må det treffes tiltak på alle nivåer av sårpleie, -fra spesialister til sykepleiere.

Infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier er vanskeligere å behandle og fører til høyere medisinske kostnader, lengre sykehusopphold og økt dødelighet. Ved å «bremse» mikrobene kan infeksjoner forebygges og dermed reduseres behovet for antibiotika.5

illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Hvorfor Sorbact®?

Basert på naturlige prosesser og fysiske interaksjoner fjerner Sorbact® bakterier ved å irreversibelt binde dem til overflaten. Sorbact® reduserer den mikrobielle belastningen og tilrettelegger sårtilhelingen. Med denne virkningsmekanismen kan Sorbact® redusere bruken av antibiotika og bidra til behandling og forebygging av sårinfeksjoner.6

Les mer

Referanser

1.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization. link
2.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization. Fact sheet.link
3.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link
4.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link
5.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016.link
6.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.