KEISERSNITT

Sorbact®-bandasje etter keisersnitt

Barnefødsler er et av livets store mirakler. I dag utføres keisersnitt som en akutt livreddende operasjon eller som et planlagt inngrep. Infeksjon i operasjonssåret (SSI) er en vanlig postoperativ komplikasjon for en kvinne som gjennomgår keisersnitt. Gjennom forståelsen av at valget av bandasje kan gjøre en forskjell, har vi gjort store fremskritt.

 

LES MER OM SORBACT® FOR ANDRA POSTOPERATIVA SÅR

Hva er fordelene med å bruke Sorbact® etter keisersnitt?

Sorbact® kan være en del av å forebygge og håndtere fødselsrelaterte sår og infeksjon etter keisersnitt. Finn ut mer om hvordan risikoen for SSI kan reduseres i videoen vår, og beregn deretter potensielle besparelser med Sorbact®.

Start kalkulator
Video preview with an illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® minsker risikoen for infeksjon i sår

Sorbact® er en bakterie- og soppbindende bandasje som forebygger og behandler sårinfeksjoner ved å redusere mengden mikroorganismer. Bakteriene bindes irreversibelt og fester seg naturlig til den unike Sorbact®-overflaten. Sikker og effektiv fjerning av bakterier reduserer den mikrobielle belastningen i sår, noe som støtter naturlig sårtilheling.

Siden Sorbact® bandasjer ikke avgir noen aktive stoffer til såret7, kan den brukes allerede fra starten av til alle pasienter, på kort sikt eller for langtidsbehandling av allerede infiserte sår.

Les mer om Sorbact®

Hva blir ettervirkningen av SSI etter et keisersnitt? Sitater fra et kvalitetsforbedringsprogram innen keisersnitt

It just made me really worried and stressed. I struggled to breastfeed anyway and gave up while recovering from infection.

Woman F

I had a two-year-old and a newborn to look after so relied heavily on family to help me, due to pain and appointments. I was put on two types of antibiotics following my C-section, but had developed an infection anyway.

Woman A

As a result, my husband had to take extra unpaid leave from work which affected us financially.

Woman E

Hands holding a tablet showing Sorbact value calculator

Beregn potensielle besparelser med Sorbact®

Basert på en randomisert kontrollert studie har vi laget en kalkolator som lar deg estimere verdien av å forebygge postoprative sårinfeksjoner (SSI) ved keisersnitt. Les mer om studien her

Ansvarsfraskrivelse: Denne verdikalkulatoren er kun ment som illustrasjon. Eventuelle besparelser vil variere avhengig av sykehuspraksis, interne prosedyrer, type pasienter og kvaliteten på tiltakene som gjøres lokalt.

Start kalkulatoren

Beregn potensielle besparinger med Sorbact®

Antall keisersnitt pr. periode

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Bruk av Sorbact®

2.5%

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Kostnaden for bandasjer (for å beskytte og forebygge infeksjon) er ikke tatt med i beregningen. Dette representerer ofte kun en liten del av totalkostnaden.

Standard bandasje
Sorbact®

antall postoperative sårinfeksjoner

færre postoperative sårinfeksjoner

En beregnet risikoreduksjon for postoperative sårinfeksjoner på 65% forventes ved bruk av Sorbact®

Standard bandasje
Sorbact®

totale kostnad

kostnadsbesparelser for postoperative sårinfeksjoner

En beregnet risikoreduksjon for postoperative sårinfeksjoner på 65% forventes ved bruk av Sorbact®

Antall keisersnitt pr. periode

Antall keisersnitt. En periode blir ofte referert til som et år ved sykehus, region eller et land.

Nåværende insidens av postoperative sårinfeksjoner

Incidensen (prosentandelen av nye postoperative sårinfeksjoner innen en tidsperiode) etter et keisersnitt varierer mellon 3 % og 15 %1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Gjennomsnitts kostnad for en postoperativ sårinfeksjon

Den gjennomsnittlige kostnaden for behandling av en postoperativ sårinfeksjon er ca 4 400 €, beregnet i henhold til 2017 priser.1,2 Den hovedsaklige kostnadsfaktoren er utvidet sykehusopphold. Tilleggskostnader som kan skyldes postoprative sårinfeksjone kan variere fra 900 €–7 300 € avhengig av hvilken prosedyre, hva slags inngrep og omfanget av infeksjonen.3

Den totale kostnaden for postoperative sårinfeksjoner = antall postoperative sårinfeksjoner multiplisert med den gjennomsnittlige kostnaden for en postoperativ sårinfeksjon


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Sorbact® rekommenderes av National Institute for Health and Care Excellence i Storbritannien5

NICE medisinteknisk veiledningsdokument mtg55 antyder at Leukomed® Sorbact®:

  • Reduserer SSI ved keisersnitt
  • Kan redusere bruken av antibiotika
  • Kan redusere og forebygge reinnleggelser pga. sårkomplikasjoner
  • Kan spare NHS med opptil 5,3 millioner pund per år
  • Forventer reduserte kostnader

Leukomed® er et registrert varemerke som tilhører BSN Medical GmbH

Les mer
EWMA-DOKUMENT

Sorbact® rekommenderes av EWMA6

Verdifull informasjon er utarbeidet av EWMA. Denne artikkelen beskriver de nyeste teknikkene for å håndtere og forebygge fødselsrelaterte sår og infeksjoner etter keisersnitt. Sorbact® er den eneste bandasjen i dokumentet som er indikert for å forebygge og behandle allerede infiserte kirurgiske sår.

Les mer

Evidens på Sorbact® etter keisersnitt

Sorbact har vist seg å kunne forebygge og behandle sårinfeksjon i mer enn 40 kliniske studier og publikasjoner som omfatter over 7 000 pasienter, og den har blitt brukt i klinisk praksis med gode resultater i mer enn 30 år. I dag er Sorbact® til hjelp for pasienter i over 65 land rundt om i verden, og vi fortsetter dette viktige arbeidet ved å samle inn kliniske data.

PUBLISERT STUDIE

Sorbact® forebygger sårinfeksjoner

I en randomisert kontrollert studie blant 543 pasienter som gjennomgikk elektivt eller akutt keisersnitt, ble Sorbact® Surgical Dressing sammenlignet med standard kirurgisk bandasje (1,8 % vs. 5,2 %) p = 0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

LES SAMMENDRAGET AV STUDIEN
PILOTSTUDIE

Sorbact® reduserer behovet for antibiotika

En randomisert kontrollert pilotstudie av 142 kvinner som har gjennomgått keisersnitt. Krav til systemisk antibiotika: 7 % (kontrollgruppe) vs. 0 % (Sorbact®) p = 0,03. Frekvensen av SSI: 9,8 % (kontrollgruppe) vs. 2,8 % (Sorbact®) p = 0,08.

Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016. Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study. Arch Med Sci. 12(5):1036–1042. doi.org/10.5114/aoms.2015.47654

LES SAMMENDRAGET AV STUDIEN

Lytt til en presentasjon av Paweł Stanirowski, PhD

Lytt til presentasjonen av Paweł Stanirowski, PhD, fra Kongressen for European Society of Gynecology i Wien i 2019. Han presenterte resultatene av sine studier hvor Sorbact® ble brukt til å forebygge SSI etter keisersnitt.

Kostnadsbesparelser med Sorbact® kirurgisk bandasje

543 kvinner ble rekruttert til studien og SSI var henholdsvis 1,8% vs. 5,2%, for DACC™ kirurgiske bandasjer sammenlignet med standard operasjonsbandasje. DACC™-gruppen hadde seks færre polikliniske besøk og 33 færre dager på sykehuset. Enhetskostnader for Storbritannia ble benyttet og resulterte i en kostnadsbesparelse på £ 119 (57,6%) per pasient med DACC™ kirurgiske bandasjer.

Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.

Les hele studien

En ny metode viste samme forekomst av SSI for både Sorbact® Surgical Dressing og NPWT

Leukomed® Sorbact® ble evaluert i en ny metode for kvinner med forhøyet BMI som gjennomgikk keisersnitt. Resultatene viste ingen endring i SSI sammenlignet med NPWT, men det var potensielle kostnadsbesparelser.

Clarke L and Livesey A. 2021. Dressing evaluation and audit for women with raised BMI undergoing caesarean section. J Community Nurs. 35(2):49-53.

Leukomed® is a registered trademark of BSN Medical GmbH

Les hele studien

Redusert forekomst av SSI hos kvinner som gjennomgår keisersnitt og kostnadsbesparelser for NHS

Et kvalitetsforbedringsprogram ble innført på ABUHBs fødeavdeling for å redusere SSI etter keisersnitt. Dette ble gjort gjennom en multifaktorbasert tilnærming som inkluderte endringer i preoperativ omsorg, nye gasbindbandasjer, bruk av Sorbact® Surgical Dressing og 4-5 dager med uforstyrret tilheling i stedet for 24 timer. Denne helhetlige tilnærmingen til kvalitetsforbedring reduserte forekomsten av SSI og ga kostnadsbesparelser for NHS.

Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.

Les hele studien

En systematisk oversikt og metaanalyse bekrefter at DACC™-impregnerte bandasjer reduserer forekomsten av SSI

En systematisk oversikt og metaanalyse evaluerte effekten av sårbandasjer i forebygging av SSI etter keisersnitt. Seks sitater ble inkludert i metaanalysen med to RCT-er som evaluerte DACC-belagte™ sårbandasjer. Metaanalyse av undergrupper bekreftet betydelige fordeler med DACC™-impregnerte bandasjer i forebygging av SSI.

Wijetunge S, Hill R, et al. 2021. Advanced dressings for the prevention of surgical site infection in women post-caesarean section: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 267:226-233.

Les hele artikeln

Referanser

1.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
2.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
3.Data on file. ABIGO Medical.
4.Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.link
5.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
6.Childs C, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Birth-Related Wounds: Risk, Prevention and Management of Complications After Vaginal and Caesarean Section Birth. J Wound Care. 29(Sup11a).link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.